Junikorn - "více než školka" - Page 3
 

Semináře Nenásilné komunikace

Milí rodiče, jsme velmi potěšeni, že Vás můžeme pozvat na cyklus seminářů na téma „Nenásilné komunikace“ pod vedením koučky a lektorky Heleny Kurzweilové, které se budu konat na podzim v Junikornu. K čemu nám seminář může pomoci? K tomu, abychom dokázali více porozumět nám samotným i druhým, bez obav a kritiky vyjádřili vlastní nespokojenost, objevili v konfliktech příležitost pro posílení v [...]

Jsme opět přírodě o krok blíže

Jsme opět přírodě o krok blíže
S koncem školního roku 2017/2018 se díky projektu „Přírodě o krok blíž“ podpořeného ze strany Nadačního fondu Zelený poklad povedlo, aby provoz naší školky byl zase o něco více „zelenější“. Dlouhodobě se snažíme vést děti k úspornosti s vodou a třídění odpadů, ale finanční příspěvek nám pomohl toto pozvednout na další úroveň. Letos prvně používáme kompostér na všechen bioodpad a sud na dešťo [...]

Vítáme Vás!

Krátce o 1. česko-neměcké školce v Plzni:

Jsme soukromá školka, která Vám za školné srovnatelné s ostatními soukromými školkami nabízí něco navíc:

* do Junikornu přijímáme děti již od 2 - 6 let,

* kapacita školky je 24 dětí, tvoříme 2 menší třídičky,

* naším cílem je individuální a citlivá péče o Vaše děti,

* Vaše děti učí česky a německy mluvící pedagogové, znalost němčiny dítěte před docházkou do školky není nutná,

* každoročně se vzájemně navštěvujeme s partnerskou školkou z Weidenu,

* školka sídlí v krásných prostorách s vlastní zahradou,

* nabízíme jazykové, sportovní a volnočasové kurzy pro děti i dospělé,

* jsme také rodinné centrum, pořádáme semináře a worshopy pro celou rodinu,

* najdete nás v Plzni kousek od ZOO.