Sportovní

Nevíte jaký kurz si vybrat? Přijďte se podívat na první ukázkovou hodinu zdarma!

PLAVÁNÍ

Plavání se koná každý týden pod vedením zkušených cvičitelů v bazénu Lochotín. Děti si postupně osvojují splývání na prsou i na zádech, plavání kraulu, znaku a správné dýchání, využití plaveckých pomůcek. Kurz je vhodný pro děti od cca 4 let – záleží na vývoji dítěte. Pokud zvažujete své dítě na plavání přihlásit, konzultujte to prosím s pedagožkou – Ivanou Jiráskovou. 

V bazénu je vždy s dětmi 1 nebo 2 lektorky z bazénu a 1 pedagog ze školky.

Plavání se koná každý týden pod vedením zkušených plavčíků v Bazénu Lochotín. Děti si postupně osvojují splývání na prsou i na zádech, plavání kraulu, znaku a správné dýchání, využití plaveckých pomůcek. Kurz je vhodný pro děti od cca 4 let – záleží na vývoji dítěte.

Přihlašování na kurz na ZDE.

POHYBOVKY

Pomocí her a básniček rozvíjí jemnou i hrubou motoriku. Při cvičení využívají práci s vlastním tělem a zlepšují tak koordinaci, rychlost, vytrvalost, pružnost, rovnováhu.

Děti se baví a v zápalu hry překonávají své hranice. 

Pohybové hry jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti (dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině). Doporučujeme i jako přípravku na budoucí sportovní kurzy. 

Přihlašování na kurz na ZDE.

POWERJÓGA PRO DOSPĚLÉ

Powerjóga vychází z klasického stylu jógy, ale více se zaměřuje na protažení a posílení svalů těla. Dynamické cvičení je založené na pravidelném střídání základních jógových pozic (ásan), které jsou řazeny ve sledu za sebou. Velký důraz je kladen na soulad cvičení s  dechem.

Přihlašování probíhá přímo u lektorky Jiřiny Bíbové na Tel. + 420 739 562 452.

NĚMČINA NÁS BAVÍ ! :-)

Tvoříme přirozené prostředí, kde hovoříme dvěma (Čj, Nj), někdy i více jazyky. 🙂 Německou kulturu poznáváme mimo jiné skrze německé dobrovolníky, praktikanty a naše kamarády z partnerské školky. Zároveň máme zajištěnou návaznost na partnerskou ZŠ s němčinou.

JSME VÍCE NEŽ ŠKOLKA!

Naším cílem jsou spokojené děti, rodiče a tým. Tvoříme komunitu, která společně vychovává děti s láskou a respektem. Zároveň klademe důraz na ekologii a zdravé stravování.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

Poskytujeme denní péči o děti od 2-6 let. Nabízíme řadu kurzů pro děti i dospělé. Rádi Vám pronajmeme naše prostory pro Vaší akci, oslavu narozenin, semináře aj.