Školka Junikorn Plzeň

Česko-německá školka Junikorn je unikátní svým dvojjazyčným systémem vzdělávání se zaměřením na německý jazyk, čímž jsme v Plzni jedineční. Pravidelná docházka dětí a učení se jazyka přímou metodou přináší své výsledky, které můžete sledovat při komunikaci s pedagogy nebo mezi dětmi samotnými. Děti dokáží rozlišit,  s kým mají jaký jazyk použít a dle toho následně hovoří.

Tempo osvojení si cizího jazyka je u každého jedince individuální a závislé na mnoha faktorech. Mezi ně patří např. původ rodiny a místo pobytu, bilingualita v rodině/rodinný příslušník v zahraničí, mateřský jazyk dítěte, výchozí znalost cizího jazyka, pravidelnost docházky do školky aj. První pozitivní krůčky můžete u dítěte začít sledovat zhruba po půl roce docházky a to v podobě používání německých výrazů, prozpěvování si  písniček, básniček nebo porozumění pokynů pedagoga/rodilého mluvčího. Po prvním roce se míra porozumění výrazně zvyšuje, dítěti se rozšiřuje slovní zásoba dle probraných témat.

Prostory školky Junikorn

NĚMČINA NÁS BAVÍ ! :-)

Tvoříme přirozené prostředí, kde hovoříme dvěma (Čj, Nj), někdy i více jazyky. 🙂 Německou kulturu poznáváme mimo jiné skrze německé dobrovolníky, praktikanty a naše kamarády z partnerské školky. Zároveň máme zajištěnou návaznost na partnerskou ZŠ s němčinou.

JSME VÍCE NEŽ ŠKOLKA!

Naším cílem jsou spokojené děti, rodiče a tým. Tvoříme komunitu, která společně vychovává děti k láskou a respektem. Zároveň klademe důraz na ekologii a zdravé stravování.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

Poskytujeme denní péči o děti od 2-6 let. Nabízíme řadu kurzů pro děti i dospělé. Rádi Vám pronajmeme naše prostory pro Vaší akci, oslavu narozenin, semináře aj.