ESF (Evropský sociální fond)

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost. Hlavní finanční partner na podporu vzniku a provozu dětských skupin. 

Naše DĚTSKÁ SKUPINA JUNIKORN PLZEŇ III, číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016526 provozuje kvalitní DS jako alternativu k mateřským školám. Mezi naše cíle patří rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace, snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života. Za možnost poskytování našich služeb vděčíme právě Evropskému sociálnímu fondu.

Otevřít webové stránky partnera

NĚMČINA NÁS BAVÍ ! :-)

Tvoříme přirozené prostředí, kde hovoříme dvěma (Čj, Nj), někdy i více jazyky. 🙂 Německou kulturu poznáváme mimo jiné skrze německé dobrovolníky, praktikanty a naše kamarády z partnerské školky.

JSME VÍCE NEŽ ŠKOLKA!

Naším cílem jsou spokojené děti, rodiče a tým. Tvoříme komunitu, která společně vychovává děti s láskou a respektem. Zároveň klademe důraz na ekologii a zdravé stravování.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

Poskytujeme denní péči o děti od 2.5-6 let. Nabízíme řadu kurzů pro děti i dospělé. Rádi Vám pronajmeme naše prostory pro Vaší akci, oslavu narozenin, semináře aj.